amp template

OUR AWESOME TEAM


Current School Administration Members:

Kehui Xu
(胥可辉)
综合 (principal@csbrla.org)
Wei Liu
(刘伟)
教会联络,涉外活动,寻根之旅
Chengjun Zhou
(周承俊)
财务, 注册
Shanshan Wu
(吴珊珊)
宣传,网页设计
Feng Chen
(陈枫)
网页维护, 微信公众号
Hui Wang
(王慧)
教务, 注册, 微信上课通知
Linfang Zhu
(朱林芳)
故事会组织,备用中文老师,策划赞助

Past Administration Members:

2017-2018 : 刘伟, 黄浩升, 张永刚, 方涛, 周晨菲
2016-2017 : 黄浩升, 刘伟, 张永刚, 方涛, 谭永强
2015-2016 : Tao Qian, Tao Fang, Hong Hao, Yongqiang Tan, Jianwei Wang
2014-2015 : Lu Peng, Hong Hao, JianWei Wang, Tao Fang, Tao Qian
2013-2014 : Rongying Jin, Fangneng Huang, Weilin Zhang, Tao Qian
2012-2013 : 胡刚, 邹峻, 张霄英,叶辛 Weilin Zhang, Lan Xu
2011-2012 : 梁学斌,李仕生,任茂明,邹峻,林松,鄢本厚
2010-2011 : 武建安,吴忠,林松,梁学斌,鄢本厚,许贤武,王旭勇
2009-2010 : 程广祥,王旭勇,刘静,姜保功,龙玉刚
2008-2009 : 张仲捷,王旭勇,张秀萍,朱斌,齐磊
2006-2007 : 王言山,冯伟文,肖颖
2005-2006 : 李世康,王晋江,冯伟文
2004-2005 : 顾国祥,张东艳,牛惠珍
2003-2004 : 王林,张华,张东艳
2002-2003 : 赵光林,张华,俞刚
2001-2002 : 丁国力,俞刚,肖颖
2000-2001 : 丁焕根,徐毅川,肖颖
1999-2000 : 侯志国,吴青林,肖颖
1998-1999 : 王根在,连昆,徐学范,李维华
1997-1998 : 陆颖,陶强,沈霞,吴海东,余瑛

Work summary and plan for future

Voting for students' work competition